Ang M.I.A. Talagang May Trangkaso si Rihanna?

Huling na-update ang artikulong ito noong Mayo 7, 2024

Ang M.I.A. Talagang May Trangkaso si Rihanna?

M.I.A. RIHANNA

Ang pinakamalaking buzz sa paligid ng Met Gala ay hindi kung sino ang nagsuot ng kung ano, ngunit sa halip, sino ang wala roon! Regular na nakilala ang Gala Rihanna Nag-RSVP ng malaking oo para dumalo sa kaganapan at lumipad siya sa New York ilang araw bago maghanda. Habang inaangkin ni Rihanna sa huling minuto na hindi siya makakarating dahil sa isang biglaang kaso ng trangkaso, sinabi ng aming source na tila marami pa sa kuwento. Karaniwang huli na, si Rihanna nang higit sa isang beses ay nagpakita sa Met Gala sa 10 PM, mga oras na lumipas ang mga pagdating. Sinabi sa kanya nang walang tiyak na mga termino na ang kanyang pagkahuli ay hindi matitiis sa pagkakataong ito. Sinabi ng aking source na napagtanto ni Rihanna na hindi siya makakarating sa oras, kaya bigla siyang “nahulog sa trangkaso.” Hindi namin siya aakusahan ng pekeng ito, ngunit sasabihin namin na ang tiyempo ay pinaghihinalaan

MIA RIHANNA

Ibahagi sa mga kaibigan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*