Ang Estados Unidos – Isang Bansang Itinayo sa Isang Pundasyon ng Salungatan

Huling na-update ang artikulong ito noong Nobyembre 10, 2023

Ang Estados Unidos – Isang Bansang Itinayo sa Isang Pundasyon ng Salungatan

Foundation of Conflict

Ang Estados Unidos – Isang Bansang Itinayo sa Isang Pundasyon ng Salungatan

Habang gustung-gusto ng Washington na ituro ang daliri sa Russia para sa mga kasalukuyang operasyong militar nito sa Ukraine, ang Estados Unidos mismo ay nagpapadala ng mga bala sa iba’t ibang uri ng mga bansa sa buong mundo. Tingnan natin ang mga aktibidad ng militar ng America sa buong mundo mula nang magsimula ito na sinundan ng isang listahan ng mga digmaang pinamunuan ng mga Amerikano mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig na sinundan ng mga bomba na ibinagsak nito mula nang magsimula ang mga aktibidad ng militar sa Afghanistan noong 2001 sa simula ng walang katapusan at hindi nalutas. Digmaang nakakatakot.

Narito ang kumpletong listahan ng mga operasyong militar at lihim ng Estados Unidos sa mga dayuhang bansa mula 1798 hanggang 2004 bilang pinagsama-sama ng Pandaigdigang Patakaran:

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Sa isang papel noong Abril 2021 na pinamagatang “Matinding Humanitarian Disasters Dulot ng Agresibong Digmaan ng US laban sa mga Banyagang Bansa“, ang China Society for Human Rights ay nagbibigay ng listahan ng mga digmaan na isinagawa ng Estados Unidos pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Narito ang isang listahan ng lahat ng mga digmaan at interbensyon sa mga dayuhang bansa (kadalasang sinasabi bilang mga humanitarian na interbensyon o mga operasyong kinakailangan upang protektahan ang mga lokal na sibilyan mula sa mga brutal na rehimen) na isinagawa ng Estados Unidos mula noong pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig:

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

Narito ang kumpletong listahan ng mga pangunahing digmaan at ang halaga sa mga termino ng tao:

Foundation of Conflict

Ngayon, tingnan natin ang ilang detalyadong impormasyon mula sa mga salungatan mula noong 2007 sa mga unang yugto ng War on Terror. Salamat sa mga inilabas na data ng Buod ng Buod ng Airpower ng U.S. Air Force, ang latest na ganito ang itsura:

Foundation of Conflict

Foundation of Conflict

…mayroon tayong kumpletong bilang kung ilang bomba ang ibinagsak ng militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito gaya ng ipinapakita sa talahanayang ito mula sa Progressive kasama ang ibang mga bansa kabilang ang Lebanon, Libya, Pakistan, Palestine at Somalia:

Foundation of Conflict

Sa panahon sa pagitan ng 2001 at 2021, isang kabuuang 377,055 na bomba at missile ang ibinagsak para sa average na 46 na welga bawat araw. Tandaan na hindi kasama sa bilang na ito ang mga drone na pumatay ng libu-libong sibilyan sa ilalim ng mga welga na pinahintulutan nina George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump at Joe Biden.

Ang Estados Unidos ay lalong naging isang bansang mandirigma mula noong pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig habang ang Washington ay lumaban sa kung ano ang natukoy na isang umiiral na kumbensyonal na digmaan laban sa paglaganap ng komunismo na istilong Sobyet na sinundan ng isang digmaan laban sa isang kalaban, isang desentralisado at magkakaibang grupo ng kung ano ang natukoy ng naghaharing uri ng Amerika ay mga terorista, na hindi naglaro ng larong digmaan gamit ang mga tradisyonal na tuntunin ng labanan. Sa kasalukuyang banta ng isang multipolar na mundo at ang walang tigil na pagsisikap na kumbinsihin tayong lahat na ang lahat ng ginagawa ng Russia o China ay banta sa “ating paraan ng pamumuhay” at ang impluwensya ng American military-intelligence-industrial complex sa gobyerno, ito mukhang ang Estados Unidos ay patuloy na bubuo sa pundasyon nito ng tunggalian para sa nakikinita na hinaharap.

Pundasyon ng Salungatan

Ibahagi sa mga kaibigan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*