Ang Antisemitism Awareness Act – Criminalizing and Punishing Antisemitism sa American Education System

Huling na-update ang artikulong ito noong Mayo 6, 2024

Ang Antisemitism Awareness Act – Criminalizing and Punishing Antisemitism sa American Education System

Antisemitism Awareness Act

Ang Antisemitism Awareness Act – Criminalizing and Punishing Antisemitism sa American Education System

Ang Kapulungan ng mga Kinatawan sa Estados Unidos ay lumipas kamakailan Resolusyon ng Bahay H.R. 6090, isang gawa…

“Upang ibigay ang pagsasaalang-alang ng isang kahulugan ng antisemitism na itinakda ng International Holocaust Remembrance Alliance para sa pagpapatupad ng mga Pederal na batas laban sa diskriminasyon tungkol sa mga programa o aktibidad sa edukasyon, at para sa iba pang mga layunin.”

Ang H.R. 6090 ay kilala rin bilang Antisemitism Awareness Act of 2023.

Narito ang buong teksto ng panukalang batas:

Antisemitism Awareness Act

Noong Mayo 1, 2024, ang panukalang batas ay ipinasa ng Kamara sa isang boto na 320 oo sa 91 na hindi nasagot na sinira ng Partido tulad ng sumusunod:

Antisemitism Awareness Act

Kung susundin mo ang link na ito, makikita ng aking mga Amerikanong mambabasa kung paano bumoto ang kanilang Kinatawan.

Ang kahulugan ng antisemitism na ginamit sa panukalang batas ay ang depinisyon na nilikha at ginamit ng International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), at, kung magiging batas ang panukalang batas, ito ay isa-codify sa Title VI ng Civil Rights Act of 1964 na nagbabawal sa diskriminasyon. sa ibinahaging ninuno, bansang pinagmulan o katangiang etniko.

Para sa inyo na hindi alam ang IHRA, ito ay isang intergovernmental na organisasyon na may 35 miyembrong bansa na itinatag noong 1998 upang tugunan ang mga hamon na nauugnay sa Holocaust at genocide ng Roma. Narito ang mga bansang kasapi:

Antisemitism Awareness Act

Antisemitism Awareness Act

Narito ang mga bansang nagmamasid:

Antisemitism Awareness Act

Ngayon, pumunta tayo sa mahahalagang bagay. Narito ang pinagtibay na hindi legal na may bisa ng IHRA gumaganang kahulugan ng antisemitism na pinagtibay noong Mayo 26, 2016:

“Ang antisemitism ay isang tiyak na pang-unawa sa mga Hudyo, na maaaring ipahayag bilang pagkapoot sa mga Hudyo. Ang retorika at pisikal na mga pagpapakita ng antisemitism ay nakadirekta sa mga Hudyo o di-Hudyo na mga indibidwal at/o sa kanilang ari-arian, patungo sa mga institusyon ng komunidad ng mga Hudyo at mga pasilidad ng relihiyon.”

Ang IHRA ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga kontemporaryong halimbawa ng antisemitism sa pampublikong buhay, mga paaralan, media, lugar ng trabaho at relihiyon:

1.) Pagtawag, pagtulong, o pagbibigay-katwiran sa pagpatay o pananakit sa mga Hudyo sa ngalan ng isang radikal na ideolohiya o isang ekstremistang pananaw sa relihiyon.

2.) Gumagawa ng mga mapanlinlang, dehumanizing, demonizing, o stereotypical na mga paratang tungkol sa mga Hudyo tulad nito o sa kapangyarihan ng mga Hudyo bilang kolektibo — tulad ng, lalo na ngunit hindi eksklusibo, ang mito tungkol sa isang pandaigdigang pagsasabwatan ng mga Hudyo o ng mga Hudyo na kumokontrol sa media, ekonomiya, pamahalaan o iba pang institusyong panlipunan.

3.) Inaakusahan ang mga Hudyo bilang isang tao na may pananagutan sa tunay o inakala na maling ginawa ng isang Hudyo na tao o grupo, o kahit sa mga gawaing ginawa ng mga hindi Hudyo.

4.) Pagtanggi sa katotohanan, saklaw, mekanismo (hal. gas chambers) o intentionality ng genocide ng mga Jewish people sa kamay ng National Socialist Germany at mga tagasuporta at kasabwat nito noong World War II (the Holocaust).

5.) Pag-akusa sa mga Hudyo bilang isang tao, o Israel bilang isang estado, ng pag-imbento o pagpapalaki ng Holocaust.

6.) Inaakusahan ang mga mamamayang Hudyo na mas tapat sa Israel, o sa mga sinasabing priyoridad ng mga Hudyo sa buong mundo, kaysa sa interes ng kanilang sariling mga bansa.

7.) Pagtanggi sa mga Hudyo ng kanilang karapatan sa pagpapasya sa sarili, hal., sa pamamagitan ng pag-aangkin na ang pagkakaroon ng isang Estado ng Israel ay isang racist na pagsisikap.

8.) Paglalapat ng dobleng pamantayan sa pamamagitan ng pag-aatas dito ng isang pag-uugali na hindi inaasahan o hinihingi ng anumang iba pang demokratikong bansa.

9.) Paggamit ng mga simbolo at larawang nauugnay sa klasikong antisemitism (hal., mga pag-aangkin ng mga Hudyo na pumatay kay Jesus o libel sa dugo) upang makilala ang Israel o Israelis.

10.) Pagguhit ng mga paghahambing ng kontemporaryong patakaran ng Israel sa patakaran ng mga Nazi.

11.) Ang paghawak sa mga Hudyo na sama-samang responsable para sa mga aksyon ng estado ng Israel.

Sinasabi ng IHRA na HINDI limitado ang antisemitism sa nabanggit na listahan ng mga ipinagbabawal na pagkilos o paniniwala.

Kaya, dahil malinaw na isinasaad ng H.R. 6090 na pinagtibay nito ang depinisyon ng IRHA ng antisemitism bilang pundasyon ng panukalang batas, nangangahulugan ba iyon na ang lahat ng pagkilos na ito ay posibleng maging bahagi ng bagong karagdagan sa Civil Rights Act of 1964?

Tulad ng nakikita mo, lalo na sa mga kamakailang aksyon ng Israel sa Gaza, medyo madaling akusahan ng antisemitism kung ihahambing mo ang larawang ito ng Gaza na lumalabas sa website ng United Nations:

Antisemitism Awareness Act

…sa larawang ito ng Warsaw noong 1945 pagkatapos wasakin ng German Army ang lungsod:

Antisemitism Awareness Act

…o, sa ilalim ng kahulugan ng IHRA, ito ba ay itinuturing na antisemitism?

Kapansin-pansin, sinasabi ng IHRA na ang kanilang sukdulang layunin ay isang mundong walang genocide, sa halip ay balintuna dahil sa kasalukuyang mga aksyon sa Gitnang Silangan.

Ang pokus ng panukalang batas ay ang dapat na pagtaas ng antisemitism sa Estados Unidos at kung paano ito nakakaapekto sa mga mag-aaral na Hudyo sa mga K-12 na paaralan, kolehiyo at unibersidad. Ang panukalang batas na ito ay magpapadali para sa Kagawaran ng Edukasyon na matukoy kung ang antisemitism ay naroroon at:

“Sa pagsusuri, pagsisiyasat, o pagpapasya kung nagkaroon ng paglabag sa titulo VI ng Civil Rights Act of 1964 batay sa lahi, kulay, o bansang pinagmulan, batay sa aktwal o pinaghihinalaang ibinahaging ninuno ng mga Hudyo o mga katangiang etniko ng mga Hudyo. , dapat isaalang-alang ng Kagawaran ng Edukasyon ang kahulugan ng antisemitism bilang bahagi ng pagtatasa ng Departamento kung ang gawain ay udyok ng antisemitismo na layunin.

Ang panukalang batas na ito, kung maipapasa sa batas, ay may potensyal na pahintulutan ang Kagawaran ng Edukasyon na paghigpitan ang pederal na pagpopondo at iba pang mga mapagkukunan sa mga post-secondary na institusyon na lumilitaw na nagpapahintulot sa mga aktibidad na anti-Semitiko sa kanilang mga kampus. Nangangahulugan ba ito na ang mga administrador ay magsasagawa na ngayon ng mga aksyon laban sa anumang pananaw na ang mga antisemitic na aktibidad ay nagaganap sa ilalim ng kanilang pagbabantay dahil sa takot na mawalan ng pondo?

Tinitimbang ng American Civil Liberties Union (ACLU). kasama nito:

“Mahigpit na kinukundena ng American Civil Liberties Union ang Kapulungan ng mga Kinatawan sa pagpasa ng H.R. 6090, ang Antisemitism Awareness Act, na nagbabanta na i-censor ang pampulitikang pananalita na kritikal sa Israel sa mga kampus sa kolehiyo sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtugon sa antisemitism.

Ang pag-apruba ng Kamara sa maling patnubay at nakakapinsalang panukalang batas na ito ay direktang pag-atake sa Unang Susog,” sabi ni Christopher Anders, direktor ng Dibisyon ng Demokrasya at Patakaran sa Teknolohiya ng ACLU. “Ang pagtugon sa tumataas na antisemitism ay kritikal na mahalaga, ngunit ang pagsasakripisyo sa mga karapatan sa malayang pananalita ng Amerikano ay hindi ang paraan upang malutas ang problemang iyon. Itatapon ng panukalang batas na ito ang buong bigat ng pederal na pamahalaan sa likod ng pagsisikap na pigilan ang pagpuna sa Israel at nanganganib na mapulitika ang pagpapatupad ng mga batas ng mga pederal na karapatang sibil nang eksakto kung kailan ang kanilang matatag na proteksyon ay higit na kailangan. Dapat harangan ng Senado ang panukalang batas na ito na sumisira sa mga proteksyon sa Unang Susog bago ito maging huli.”

Ang panukalang batas ay nag-uutos sa Kagawaran ng Edukasyon na isaalang-alang ang isang labis na kahulugan ng antisemitism na sumasaklaw sa protektadong pampulitikang pananalita kapag nag-iimbestiga sa mga paratang ng diskriminasyon sa ilalim ng Title VI ng Civil Rights Act. Nagbabala ang ACLU na maaaring mapilitan nito ang mga kolehiyo at unibersidad na higpitan ang pagsasalita ng estudyante at guro na kritikal sa gobyerno ng Israel at sa mga operasyong militar nito dahil sa takot na mawalan ng pederal na pondo ang kolehiyo.

Hindi ba’t kawili-wiling makita ang impluwensya ng Israel sa pulitika ng Amerika lalo na dahil sa patuloy na digmaan ng Israel laban sa Hamas at suporta ng Kongreso para sa matalik nitong kaibigan sa Middle East?

Isara natin sa ito mula sa AIPAC, ang isa sa pinakamakapangyarihang grupo ng lobby sa Washington na nagkataon lang na maka-Israel:

Antisemitism Awareness Act

Antisemitism Awareness Act

Ibahagi sa mga kaibigan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*