Pagwasak sa Palestine – Ang Ebolusyon ng Kanlurang Pampang at ang Nakba Part II

Huling na-update ang artikulong ito noong Nobyembre 14, 2023

Pagwasak sa Palestine – Ang Ebolusyon ng Kanlurang Pampang at ang Nakba Part II

Shattering Palestine

Pagwasak sa Palestine – Ang Ebolusyon ng Kanlurang Pampang at ang Nakba Part II

Habang dinadala ng Gaza ang bigat ng pang-aabuso ng militar ng Israel, ang West Bank ay hindi napinsala mula noong mga kaganapan noong Oktubre 7, 2023.  Ayon sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), sa pagitan Oktubre 7 at Nobyembre 10, 2023, 168 Palestinians ang napatay ng mga puwersa ng Israel, kabilang ang 46 na bata. Bilang karagdagan, 8 Palestinians, kabilang ang 1 bata, ay pinatay ng mga Israeli settlers sa West Bank. Dahil dito, umabot na sa 416 ang kabuuang bilang ng mga Palestinian na napatay sa West Bank noong 2023.

Ang Kanlurang Pampang ay matagal nang pinagtutuunan ng pansin ng mga pagtatangka ng Israel na palawakin ang adyenda nito na ihiwalay ang mga Palestinian sa isa’t isa, sa madaling salita, upang hatiin at sakupin ang “mga hayop ng tao”. Salamat sa mga mapa at impormasyong ibinigay ni B'tselem, isang non-profit na organisasyong nakabase sa Jerusalem na ang layunin ay idokumento ang mga paglabag sa karapatang pantao na ginawa ng Israel dito sa Occupied Territories, makikita natin ang ebolusyon ng mga plano ng Israel para sa West Bank.

Ang orihinal na mga hangganan ng West Bank ay tinukoy ng Green Line, ang linya ng tigil-putukan sa pagitan ng Israel, Egypt, Syria, Lebanon at Jordan na napagkasunduan noong 1949 pagkatapos ng 1948 Arab-Israeli war. Ang Green Line ay mahalagang tinukoy ang mga hangganan ng kung ano ang natitira sa makasaysayang Palestine pagkatapos ng Nakba o displacement ng Palestinian people na inireseta ng United Nations Resolution 181 (II) Future Government of Palestine.

Dito ay isang mapa na nagpapakita ng Green Line habang ito ay nakatayo sa simula nito:

Shattering Palestine

Noong Hunyo 1967, pagkatapos ng Anim na Araw na Digmaan, nakuha ng Israel ang Kanlurang Pampang mula sa Jordan at, noong panahong iyon, ang isinagawa ng Israeli na census ng Occupied Territories ay nagpakita na mayroong 660,000 Palestinian na naninirahan sa West Bank (hindi kasama ang mga Palestinian refugee na Feld. o ipinatapon ng Israel.  Kasabay nito, pinagsama ng Israel ang 7000 ektaryang lupain ng West Bank sa mga hangganan ng munisipyo ng Jerusalem na kilala ngayon bilang East Jerusalem gaya ng ipinapakita sa mapa na ito:

Shattering Palestine

Mula Agosto 1967 hanggang Mayo 1975, idineklara ng Israel ang 150,000 ektarya o 26.6 porsiyento ng lupain ng West Bank bilang “closed military zones” na hindi limitado sa mga Palestinian na walang espesyal na permit. Narito ang isang mapa na nagpapakita ng orihinal na mga closed military zone:

Shattering Palestine

Bukod pa rito, sa pagitan ng 1967 at 1977, ang Israel ay nagtatag ng halos 30 mga pamayanan sa Kanlurang Pampang na may kabuuang populasyon na 4,500 Israeli gaya ng ipinapakita sa mapa na ito:

Shattering Palestine

Marami sa mga pamayanang ito ay itinayo sa mga pribadong pag-aari ng Palestinian na mga lupain na kinuha dahil natukoy na ang mga lupain ay kailangan para sa “mga layuning militar” at idineklara bilang “mga lupain ng estado”. Mula 1979 hanggang 1992, mahigit 90,000 ektarya ng mga lupain ng Palestinian ang inagaw ng Israel bilang “mga lupain ng estado”. Tulad ng nakatayo ngayon, 120,000 ektarya o 22 porsiyento ng West Bank ay wala na sa ilalim ng kontrol ng mga Palestinian tulad ng ipinapakita sa mapa na ito:

Shattering Palestine

Sa pagitan ng 1979 at 1993, ang mga paninirahan ng Israel sa West Bank ay patuloy na umunlad:

Shattering Palestine

Noong Enero 1991, ipinatupad ng gobyerno ng Israel ang isang kahilingan na ang sinumang Palestinian na gustong pumasok sa Israel o East Jerusalem ay dapat kumuha ng permit mula sa Administrasyong Sibil ng Israel upang magawa ito; ang patakarang ito ay pinalawak hanggang sa ganap na sarado at ihiwalay ang West Bank sa pamamagitan ng paggamit ng mga permanenteng checkpoint ng Israel, bukod sa mga lugar na pinagsama ng Israel. Hinati ng patakarang ito ang Palestine sa tatlong bahagi; ang West Bank, Gaza at East Jerusalem na may transit sa pagitan ng tatlong bahagi na nangangailangan ng mga permit para sa mga Palestinian.

Noong 1994, sa ilalim ng Oslo I Accord, inalis ng Israel ang mga tauhan ng militar nito mula sa mga bayan ng Palestinian at mga refugee camp sa Gaza at Jericho na ibinalik sa kontrol ng bagong likhang Palestinian Authority. Noong 1995, sa ilalim ng Oslo II Accord, ang West Bank ay nahahati sa tatlong lugar batay sa demograpiko tulad ng ipinapakita sa mapa na ito:

Shattering Palestine

Ang mga lugar A at B ay ang pinakamakapal na populasyon ng mga Palestinian at ang kontrol sa mga lugar na ito ay ipinasa sa Palestinian Authority. Ang 165 na “isla” na ito ay hindi magkadikit at binubuo ng 40 porsiyento ng kabuuang lupain ng West Bank. Ang natitirang Area C na ganap na magkadikit na mga lupain na binubuo ng 60 porsiyento ng West Bank ay nasa ilalim pa rin ng ganap na kontrol ng Israel at kasama ang lahat ng mga settlement ng West Bank ng Israel. Ang Israel ay may kumpletong kontrol sa mga permit ng proyekto sa pagtatayo sa Area C na nangangahulugang halos imposible para sa mga Palestinian na magtayo ng mga tahanan sa lugar na ito. Gayundin, kontrolado pa rin ng Israel ang lahat ng pagtawid mula sa Kanlurang Pampang patungo sa Israel at Jordan, na higit na naghihiwalay sa mga residente ng Palestinian West Bank.

Noong 1997, idineklara ng Israel ang karagdagang 54,000 ektarya ng lupain ng Kanlurang Pampang na saradong mga sonang militar na hindi limitado sa mga Palestinian; sa puntong ito, ang pag-access sa 176,500 ektarya o halos isang-katlo ng West Bank ay ipinagbabawal na ngayon sa mga Palestinian tulad ng ipinapakita sa mapa na ito:

Shattering Palestine

Noong Hunyo 2002, nagpasya ang Knesset na itayo ang Separation Barrier sa paligid ng West Bank gaya ng ipinapakita sa mapa na ito:

Shattering Palestine

Maaari mong mapansin na ang Separation Barrier ay ginawa sa loob ng tinatawag na mga hangganan ng West Bank, na hinahati pa ito tulad ng ipinapakita dito:

Shattering Palestine

Kaya, buod tayo. Habang, sa karamihan ng mundo, ang isang mapa ng West Bank ay ganito ang hitsura:

Shattering Palestine

…sa katotohanan, narito kung ano talaga ang hitsura ng West Bank mula sa pananaw ng mga Palestinian:

Shattering Palestine

Nakapagtataka ba na mayroong galit sa mga lansangan ng mga nayon, bayan at lungsod ng West Bank Palestinian? Ang lahat ng ginawa ng Israel sa West Bank ay lumikha ng susunod na henerasyon ng tinatawag na anti-Israel na “mga terorista”. Ngunit, sa ilang kadahilanan, pinili ng mga pinuno ng Kanluran na ganap na huwag pansinin ang pagkawasak ng West Bank, mas pinipiling tanggapin ang bersyon ng Israel ng Nakba Part II.

Pagwasak sa Palestine

Ibahagi sa mga kaibigan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*