Kinansela ni Haring Charles ang paglalakbay sa France

Huling na-update ang artikulong ito noong Marso 24, 2023

Kinansela ni Haring Charles ang paglalakbay sa France

King Charles

Kinansela ni Haring Charles ang paglalakbay sa France

Dahil sa mga protesta laban sa pagtaas ng edad ng pagreretiro, Haring Charles ng Britain ay ipinagpaliban ang kanyang nakatakdang state visit sa France, na siyang unang opisyal na pagbisita niya bilang hari.

Ang mga unyon ng manggagawang Pranses ay nag-anunsyo ng welga sa buong bansa para sa Martes, sa parehong araw na dapat dumating si Charles sa France. Charles at French President Emmanuel Macron sama-samang nagpasya na ipagpaliban ang pagbisita sa isang pag-uusap sa telepono ngayong umaga, at ang bagong petsa ay hindi pa matukoy.

Ang pampublikong buhay sa France ay nagambala sa loob ng ilang linggo ng mga welga laban sa reporma sa pensiyon, kung saan mahigit tatlong milyong tao ang nagprotesta kahapon at tumataas ang mga ulat ng paninira at panununog. Sa kabila ng pagpapaliban ng pagbisita sa France, inaasahang magpapatuloy si Charles sa kanyang nakatakdang pagbisita sa Germany sa Miyerkules.

King Charles, France

Ibahagi sa mga kaibigan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*