Binabati ni Justin Trudeau si Sir Keir Starmer

Huling na-update ang artikulong ito noong Hulyo 8, 2024

Binabati ni Justin Trudeau si Sir Keir Starmer

Sir Keir Starmer

Ang Punong Ministro, Justin Trudeau, ay naglabas ngayon ng sumusunod na pahayag upang batiin si Sir Keir Starmer sa kanyang pagkahalal bilang Punong Ministro ng United Kingdom:

“Sa ngalan ng Pamahalaan ng Canada, binabati ko ang Punong Ministro na si Sir Keir Starmer sa kanyang pagkahalal.

“Ang Canada at United Kingdom ay may isa sa pinakamalakas na bilateral na ugnayan sa mundo, na binuo sa mga henerasyon ng ibinahaging kasaysayan at mga halaga. Mula sa North Atlantic Treaty Organization hanggang sa G7 hanggang sa Commonwealth, kami ay matagal nang magkasosyo at kaibigan sa internasyonal na yugto. Sama-sama, nananatili tayong matatag sa ating pinagsamang pagsisikap na itaguyod ang demokrasya, palakasin ang sama-samang seguridad at depensa, ipagtanggol ang internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga panuntunan, gumawa ng pagbabagong aksyon sa klima, at bumuo ng mas maganda, patas na hinaharap para sa mga susunod na henerasyon.

“Ang ating mga bansa ay nagtatamasa ng matatag na ugnayang pang-ekonomiya, at inaasahan kong higit pang palakasin ang mga ito kasama si Prime Minister Starmer. Isusulong natin ang ating relasyon sa pamamagitan ng progresibong pagkilos sa mga pinagsasaluhang priyoridad tulad ng malinis na teknolohiya, karapatang pantao, pagkakapantay-pantay ng kasarian, at pagbuo ng mga ekonomiya na mas patas para sa bawat henerasyon. Habang nagtatrabaho kami upang tapusin ang Canada-United Kingdom Free Trade Agreement at palalimin ang ating relasyon sa rehiyon ng Indo-Pacific sa pamamagitan ng Comprehensive at Progressive na Kasunduan para sa Trans-Pacific Partnership, muling pinagtitibay namin ang aming kapwa pangako sa paghimok ng patas, dinamikong paglago ng ekonomiya at paglikha ng magandang middle-class na mga trabaho sa magkabilang panig ng Atlantic.

“Nagpapasalamat ako kay dating Punong Ministro Rishi Sunak para sa kanyang matibay na pakikipagtulungan sa nakalipas na dalawang taon. Sama-sama kaming kumilos sa pagbabago ng klima, pinalakas ang aming relasyon sa depensa at seguridad, at ipinagtanggol ang demokrasya sa buong mundo, kabilang ang pagsuporta sa pagsasanay ng mga tropang Ukrainian sa harap ng hindi makatarungang digmaan ng agresyon ng Russia. Nais ko sa kanya ang lahat ng pinakamahusay sa kanyang mga pagsusumikap sa hinaharap

Sir Keir Starmer

Ibahagi sa mga kaibigan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*