George Santos: Tanggihan ang Lahat at Sumulong

Huling na-update ang artikulong ito noong Mayo 23, 2023

George Santos: Tanggihan ang Lahat at Sumulong

George Santos

George Santos Lumipat ng Partido sa Huling Pagsisikap na Makapagligtas ng Upuan

Hinihiyang NY Congressman Diumano, Umaasa na Makakapit sa Upuan Sa kabila ng Mga Paratang ng Maraming Krimen

Habang sinisiyasat ng komite ng etika ang mga paratang ng maraming krimen laban sa disgrasyadong NY Congressman George Santos, isang source sa Washington DC ay nagsiwalat na si Santos ay handa na ilipat ang mga partidong pampulitika mula sa Republican patungo sa Democrat sa isang huling pagsisikap na iligtas ang kanyang upuan. Habang ang pangangatwiran sa likod ng hakbang na ito ay convoluted, ang source ay nagmumungkahi na si Santos ay naniniwala na siya ay maaaring manatili sa kanyang upuan sa planong ito.

George Santos

Ibahagi sa mga kaibigan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*